Giới thiệu về công ty Gia Huy

Gia Huy là công ty được hình thành từ doanh nghiệp hộ gia đình. “5 Mọi”, chuyên phân phối thuỷ hải sản đánh bắt trong nước tại chợ đầu mối Bình Điền. Chợ đầu mối thực phẩm lớn nhất Việt Nam.

Giới thiệu về công ty Gia Huy

Gia Huy là công ty được hình thành từ doanh nghiệp hộ gia đình. “5 Mọi”, chuyên phân phối thuỷ hải sản đánh bắt trong nước tại chợ đầu mối Bình Điền. Chợ đầu mối thực phẩm lớn nhất Việt Nam.

Giới thiệu về công ty Gia Huy

Gia Huy là công ty được hình thành từ doanh nghiệp hộ gia đình. “5 Mọi”, chuyên phân phối thuỷ hải sản đánh bắt trong nước tại chợ đầu mối Bình Điền. Chợ đầu mối thực phẩm lớn nhất Việt Nam.

Giới thiệu về công ty Gia Huy

Gia Huy là công ty được hình thành từ doanh nghiệp hộ gia đình. “5 Mọi”, chuyên phân phối thuỷ hải sản đánh bắt trong nước tại chợ đầu mối Bình Điền. Chợ đầu mối thực phẩm lớn nhất Việt Nam.